Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje:

  1. Zpracování údajů: Sbíráme a zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje, které nám poskytnete, za účelem plnění našich služeb a zákonných povinností.
  2. Účel zpracování: Vaše osobní údaje používáme pouze pro stanovené účely, které vám byly předem sděleny, nebo pro účely, ke kterým jste nám dali souhlas.
  3. Sdílení údajů: Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo plnění zákonných povinností.
  4. Bezpečnost: Udržujeme vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou či poškozením.
  5. Přístup a opravy: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a na jejich opravu, pokud jsou nesprávné či neaktuální.
  6. Uchovávání: Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení stanovených účelů, nebo jak to vyžadují zákony.
  7. Souhlas: V případě, že k zpracování vašich osobních údajů potřebujeme váš souhlas, budeme vám poskytnout jasnou informaci o účelech zpracování a budete mít možnost souhlas odvolat.