Projekty

Projekt „Stavba chráněné dílny v Havrani“ reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024 je spolufinancován Evropským FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a MMR ve spolupráci s MAS Naděje o.p.s. 

Termín zahájení a ukončení projektu: 1.ledna 2020 až 30.září 2023

Cílem projektu je výstavba přízemního, nepodsklepeného, bezbariérového objektu pro provozování sociálního podniku TenNet family s.r.o. v obci Havraň na území MAS Naděje o.p.s. Stavba bude sloužit jako objekt chráněné dílny pro servis výpočetní techniky včetně specializovaného vybavení.Projekt „Pořízení specializovaného IT vybavení chráněné dílny TENNET v Havrani“ je financován z rozpočtových prostředků Ústeckého kraje, číslo smlouvy 23/SML2165/SoPD/SV.

Termín zahájení a ukončení projektu: 1. července 2023 až 31.prosince 2023

Cílem projektu je zvýšení povědomí o existenci sociálního projektu formou FB kampaní se zaměřením na neziskové organizace a rozšíření poskytovaných služeb formou nákupu specializovaného IT vybavení chráněné dílny: infračervená pájecí stanice na odpájení a pájení BGA čipů, 3D tiskárna pro výrobu speciálních součástek a náhradních dílů, digitální osciloskop a trinokulární mikroskop.